Muskari- ja Musikantti-ryhmät    

Varhaisiän musiikinopetuksen tarkoituksena on herättää lapsen kiinnostus ja rakkaus musiikkia kohtaan sekä luoda ja kehittää musiikillisia perusvalmiuksia.

Varhaisiän musiikkikokemukset luovat pohjan myöhemmälle musiikin opetukselle ottaen huomioon mm. lapsen
kehityksessä tasoja, jolloin asioita opitaan vaivattomasti. Tutkimusten mukaan musiikin opiskelu kehittää lapsen aivotoimintaa monipuolisesti -ei siis vain musiikillisia kykyjä, vaan myös muita taitoja,kuten motoriikkaa ja sosiaalisuutta sekä kuuntelu-, hahmottamis- ja keskittymiskykyjä.

 

 

LAULUSUZUKIOPETUS

LauluSuzuki on lasten laulutunteja.
Laulusuzukin voi aloittaa 2kk ikäisenä ja jatkaa aikuisikään asti.
Suzukiopetuksessa laulamaan oppiminen tapahtuu aluksi kuuntelemisen, matkimisen ja toistamisen periaatteella.
LauluSuzukiin kuuluu suurena osana kansainvälisyys kasvatus, opimme uusia kieliä mm. laulujen välityksellä.
Laulusuzukin opetusmateriaali(maksullinen) tilataan aloitettaessa. Sisältää kirjan, työkirjan +CD:n.
Laulusuzukissa esiintyminen tehdään hauskaksi jo pienestä asti ja yhteis-sekä soolo- ja tasolaulukonsertit sekä toistenkuuntelu kuuluvat opetukseen.

 

Laulusuzukimenetelmästä:

Laulusuzuki on suomalaisen MuT Päivi Kukkamäen kehittämä laulunopetusmenetelmä, joka perustuu tunnettuun Suzuki-menetelmään jaon Suzuki- yhdistyksen (ISAn) hyväksymä. Se etenee opetustasoittain pyrkien ymmärtämään lapsen maailmaa ja tukemaan lapsen januoren kokonaispersoonallisuuden kehitystä. 

www.suzukivoice.com

"Professori Shinichi Suzukin mielestä jokainen lapsi syntyy lahjakkuutena."