Yli 12-vuotiaiden kanssa siirrytään etäopetukseen

Harrastustoimintaan liittyviä rajoituksia on taas tiukennettu, minkä takia joudumme valitettavasti siirtymään etäopetukseen yli 12-vuotiaiden osalta 1.3.-31.3.

Taiteen perusopetusta saa jatkaa kaupungin tiloissa lähiopetuksessa 6.-luokkalaisten ja sitä nuorempien kanssa.

Harrastustoiminnassa voimassa olevat rajoitukset:
Lähiopetus keskeytetty yli 20-vuotiailta
Lähiopetus keskeytetty yläkouluikäisten tai sitä vanhempien osalta 1.–31.3.
Alakouluikäisten ja sitä nuorempien harrastustoiminnassa lähikontaktit täytyy välttää

Toiminnassa noudatettavat turvallisuusperiaatteet:
Toiminnassa noudatetaan viranomaisten antamia terveysturvallisuusohjeita turvaetäisyyksistä, käsihygieniasta ja kasvomaskien käyttämisestä. 
Opettajat 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
Toiminta toteutetaan tavalla, jossa lähikontaktit voidaan välttää
Harrastukseen saattajat, kuten vanhemmat, eivät tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.