Etäopetukseen siirtyminen

Itä-Vantaan musiikkikoulussa siirrytään etäopetukseen 30.11.2020 alkaen. Opetus jatkuu etänä syyslukukauden loppuun. 


Asiasta on lähetetty tieto oppilaiden huoltajille sähköpostitse.