Alle 20-vuotiaiden soitto- ja laulutunteja on päästy jatkamaan lähiopetuksessa 1.2. alkaen

Alle 20-vuotiaiden soitto- ja laulutunteja on päästy jatkamaan lähiopetuksessa 1.2. alkaen. Yli 20-vuotiaiden osalta opetus jatkuu vielä etänä.


Alle 20-vuotiaiden lähiopetuksen suhteen tulee huomioida seuraavat kaupungin linjaukset:
- Saattajat, esimerkiksi vanhemmat eivät saa tulla koulun sisätiloihin, vaan oppilaat tuodaan ja noudetaan koulun ulkopuolelle. Alle kouluikäisten osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
- Opettajien ja yli 12-vuotiaiden oppilaiden tulee käyttää kasvomaskia, mikäli henkilöllä ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle.
- Opetuksessa noudatetaan turvavälejä.
- Lähiopetukseen ei saa osallistua kipeänä tai oireisena.